Słownik pojęć internetowych
Pojęcia, które powinnien znać każdy internauta

Ajax - asynchroniczny JavaScript i XML
Algorytm - jednoznacznie sformułowany sposób postępowania, który w skończonej liczbie kroków umożliwia rozwiązanie zadania określonej klasy. Zakodowany w wybranym języku programowania zamienia się w program komputerowy.
Alias - adres poczty elektronicznej będący w rzeczywistości odwołaniem do skrzynki o innym adresie
Aplet (applet) - program, który może być ściągany z sieci i uruchamiany na komputerze użytkownika
ARP (Address Resolution Potocol) - protokół wyróżniania adresów TCP/IP, używany do uzyskiwania fizycznych adresów węzłów sieci w sytuacjach, gdy znane są tylko ich logiczne adresy IP
Autoryzacja - poświadczenie autentyczności danych użytkownika.
Baza danych - mechanizm przechowywania danych. Składa się z danych oraz oprogramowania wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych.
Bps - bity na sekundę, ilość danych w bitach transmitowanych przez modem lub łącze
Cookies - "ciasteczka"" lub wspólna nazwa plików zapamiętywanych na twardym dysku przez przeglądarkę WWW, która przechowuje informacje o odwiedzanych stronach
CMS - (ang. Content Management System) - jest to aplikacja internetowa (oprogramowanie) pozwalające na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą modyfikację i rozbudowę przez personel nietechniczny o niskim stopnu wiedzy informatycznej.
Dial-up (połączenie dodzwanialne) - dostęp do internetu przez zwykłą linię telefoniczną i modem
DNS (Domain Name Space) - hierarchiczna baza nazw obejmująca całość Internetu.
Domeny - grupy zasobów internetu połączone w zależności od ich rodzaju. Skróty są rozszerzeniem nazw adresów witryn zastępujących numery IP, np. pl, com, net itd.
E-mail (electronic mail) - system umożliwiający przesyłanie danych tekstowych, graficznych i innych w sieci Internet, poczta elektroniczna
Firewall - stacja oddzielająca sieć lokalną od świata zewnętrznego. Usługa przekazywania pakietów pomiędzy tymi środowiskami może zostać ograniczona określonym zbiorem zasad.
FTP (File Transfer Protocol) - protokół przesyłania plików między komputerami w poprzez Internet.

Home page (Strona domowa) - pierwsza strona witryny internetowej
Host - jakikolwiek komputer w sieci z aplikacjami i programami udostępnianymi bezpośrednio innym komputerom podłączonym do sieci.
Hosting - fizyczne umieszczenie strony internetowej klienta na serwerze webowym, posiadającym stały dostęp do sieci Internet poprzez profesjonalne łącza i infrastrukturę datacenter (centrum serwerowe) zlokalizowane w Polsce wyposażone w systemy podtrzymywania mocy i monitoring techniczny oraz ochronę obiektu 24/h
HTML (Hyper Text Markup Language) - protokół przesyłania hipertekstu. Jest to język programowania stron internetowych.
Internet - połączone między sobą sieci szkieletowe: lokalne, regionalne i narodowe używające tego samego protokołu telekomunikacyjnego (TCP/IP).
Intranet - wewnętrzna, zwykle zamknięta sieć transmisji danych oparta na technologii internetowej, np. w obrębie jednego przedsiębiorstwa.
IP (Internet Protocol Address) - indywidualny numer identyfikacyjny każdego serwera podłączonego do Internetu
IRC (Internet Relay Chat) - system pozwalający wielu użytkownikom Internetu na wymianę informacji tekstowej w czasie rzeczywistym
Java - język programowania stworzony przez Sun Microsystems, służący do tworzenia apletów, które mogą być uruchamiane na każdym komputerze niezależnie od jego systemu operacyjnego.
LAN (Local Area Network) inaczej sieć lokalna - zbiór komputerów pracujących w zamkniętym obszarze i połączonych nośnikiem o wysokiej przepustowości.
Link - odnośnik do innych dokumentów, zwykle utożsamiany z adresem strony internetowej.
Login - proces rejestracji sesji użytkownika w wielodostępowym systemie operacyjnym komputera. Daje dostęp do określonych zbiorów lub dokumentów.
Modem - urządzenie przekształcające informacje cyfrowe na serię tonów (sygnał analogowy) i odwrotnie. Dla transmisji danych przez zwykłe łącze telefoniczne
Podpis elektroniczny - dane personalne lub znacznik automatycznie dołączany do elektronicznego listu lub dokumentu.
Portal - witryna ze strukturalnie uporządkowanymi informacjami.
Protokół - zbiór zasad według których komputery wymieniają między sobą informacje.
Proxy - usługi działające na rzecz klienta kierującego żądania komunikacyjne do świata zewnętrznego.
Przeglądarka - program służący do oglądania stron internetowych.
Robot - często używany termin dla narzędzi automatycznie przeszukujących zasoby Internetu.
Serwer - komputer sterujący pracą sieci komputerowej; część protokołu client-server uruchamianego na komputerze podłączonym do sieci i odpowiadającego na żądania klienta.
Sieć - zespół połączonych systemów komputerowych, także system kabli lub światłowodów, które transmitują sygnały telekomunikacyjne.
Strona WWW (witryna internetowa) - dokument HTML lub witryna internetowa.
URL- Jest to zestandaryzowany format odnośników do określonych zasobów poprzez wybrany protoków
WWW (World Wide Web) - system internetowy, który wykorzystuje HTML i HTTP do przechowywania i dystrybucji dokumentów w formie tekstowej, interpretowanych przez program przeglądarki.
Wyszukiwarka (search engine) - narzędzie do wyszukiwania informacji w Internecie według z góry zadanego tematu.
XHTML - język znaczników będących bezpośrednią kontynuacją HTML 


 
Reklama
 
Chomikuj - Twój Internetowy Dysk
 
Pajacyk
 
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Odbierz darmowe 10$ i zarabiaj gwarantowane 2% dziennie
 
banner
Zarabiaj 200 zł miesięcznie bez wychodzenia z domu
 
 
Stronę odwiedziło już: 55621 odwiedzający (106652 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=